Information

Ønsker man at klage over en sundhedsfagligbehandling eller indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres via følgende link:

https://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser

Du kan finde Styrelsen for patientsikkerhed kontaktoplysninger på www.stps.dk

  • Pjece om utilsigtede hændelser: “Hjælp os med at blive endnu bedre” kan læses på følgende link:

stps.dk/da/~/media/9284721F392C4A4FBE738BA50F013C4E.ashx

Andre nyttige links:

  • Styrelsen for Patientklager

https://stpk.dk/da/borgere/klag-over-en-behandling

  • Dansk Patient Sikkerheds Database

https://dpsd.csc-scandihealth.com/Form/PublicSubmission.aspx?form=PatientPaarorende_PAA

  • Din sundhedsportal

https://www.sundhed.dk/

  • Patienterstatningen

pebl.dk